DANCE CENTRE DUIVENDRECHT
De leukste en gezelligste dansschool van Duivendrecht en omstreken!

Algemene Voorwaarden

 • Er wordt 11 maanden per jaar lesgeld geïncasseerd. De maand augustus hoeft niet betaald te worden. Het lesgeld is berekend op basis van het aantal lessen per jaar gedeeld door 11 maanden.
 • Bij afwezigheid van de cursist volgt er geen restitutie.
 • Het lidmaatschap kan enkel beëindigd worden via een mail naar: info@dancecentreduivendrecht.nl. U krijgt via de mail een bevestiging van de opzegging.
 • Mondeling beëindigen van het lidmaatschap via de docent is niet mogelijk.
 • Opzeggen kan voor de eerste van de maand.
 • Dance Centre Duivendrecht is gesloten in de schoolvakanties van regio Noord en op officiële feestdagen.
 • Door inschrijving verklaart het lid zich akkoord met de huisregels en de algemene voorwaarden. Daarna is de cursist officieel ingeschreven en heeft hij of zij een maand opzegtermijn.
 • De betaling van het lesgeld dient te geschieden via een automatische incasso of via iDeal.  Het is belangrijk dat er voldoende saldo op uw bankrekening staat en u een rekeningnummer doorgeeft zonder incassoblokkade. Alle door Dance Centre Duivendrecht gemaakte onkosten voor inning van achterstallige lesgelden, zijn voor rekening van de leerling/betalingsplichtige. De incassering van het lesgeld start de eerstvolgende les, na een (eventuele) proefles.
 • Iedere deelnemer dient zich 24 uur van te voren af te melden voor een les via de Bueno Student app. Lukt dit niet? Dan mag er ook per email ( info@dancecentreduivendrecht.nl ) of telefonisch via 020 - 26 11 525 worden afgemeld. 
 • Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk, tenzij een medische verklaring van de (huis)arts overhandigd kan worden.
 • Ieder jaar organiseert Dance Centre Duivendrecht een voorstelling in de maand mei of juni. Alle leerlingen nemen hieraan deel. Is dit niet mogelijk dan kunt u dit voor 1 februari per mail laten weten.
 • De directie van Dance Centre Duivendrecht kan besluiten een leerling de toegang tot de lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij ernstige betalingsachterstand of vanwege wangedrag. De verplichting tot betaling van het lesgeld blijft dan bestaan. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen in het lesrooster. Dance Centre Duivendrecht behoudt zich het recht voor om af te wijken van de verstrekte informatie, zoals namen van docenten, tijden en prijzen. In de gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Dance Centre Duivendrecht.
 • Dance Centre Duivendrecht kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen ondervonden tijdens de lessen en/of demoteamtrainingen. Dit geldt eveneens voor de heen -en terugweg van lessen, workshops, optredens en wedstrijden.
 • Tijdens de lessen en optredens kunnen er foto en filmopnames gemaakt worden welke wij eventueel voor promotionele doeleinde kunnen gaan gebruiken. Indien u hierop tegen bent, vernemen wij dat graag schriftelijk van u.


Huisregels

 • Geen kauwgom of ander etenswaar.
 • Zorg dat je een flesje water mee hebt.
 • De haren zitten vast in een staart of een knot, tenzij anders aangegeven.
 • De telefoons staan uit.
 • Danskleding is verplicht.
 • Geen sieraden.
 • Geen schoenen met witte zolen die afgeven.
 • Kom op tijd! Wees dus op tijd omgekleed.
 • Houd de dansschool netjes.
 • Dance Centre Duivendrecht stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing en/of schade van eigendommen en/of eventuele blessures opgelopen tijdens de danslessen.